Wat is inspiratie? In dit artikel wordt uitgelegd dat inspiratie geen gevoel is, maar eerder een factor en een proces dat wordt gemedieerd door proximale en distale antecedenten. Dit inzicht kun je gebruiken om je eigen methodes te ontwikkelen om inspiratie op te doen. Als je het moeilijk vindt om je ideeën te uiten, kun je altijd proberen zonder angst te brainstormen. Je creativiteit zal vrij stromen en je zult anderen kunnen inspireren. Dus, waarom voelt inspiratie zo goed?
Inspiratie is geen gevoel

De term “inspiratie” wordt vaak geassocieerd met creativiteit, maar wat is het precies? Verschillende psychologische onderzoeken hebben het onderwerp onderzocht, waarbij een psycholoog het definieerde als ‘een intense, soms transcendente ervaring’. In deze studie beschreven psychologen Thrash en Elliot drie hoofdkenmerken van inspiratie:
Het is een proces

Er zijn verschillende manieren om inspiratie te definiëren, maar drie belangrijke kenmerken vallen op bij het definiëren van het fenomeen. Hoewel deze kenmerken elkaar niet uitsluiten, dragen ze op kwalitatief verschillende manieren bij. Hier zullen we kort drie van de meest voorkomende typen schetsen. Lees verder om erachter te komen welke methode het beste voor u werkt!…en wat zijn de voor- en nadelen van elk? Lees verder om te ontdekken wat iemand echt inspirerend maakt!
Het is een factor

Succes is gebaseerd op meer dan inspiratie. Aartsbisschop Benson Idahosa zei ooit dat geen mens een eiland is en dat alle mannen van aanzien door iemand anders zijn geïnspireerd. Elke grote reus is verbonden met iemand anders, en degenen die geïnspireerd zijn door hun inspiratie zullen een nieuw vuur vatten en een nieuwe drive om te slagen. Dit klinkt misschien een beetje cliché, maar het is waar. Om een ​​inspirerende leider te zijn, moet je regelmatig je visie delen.
Het wordt gemedieerd door proximale en distale antecedenten

Nomologische inspiratienetwerken zijn nuttige uitgangspunten voor neurologische analyses van creativiteit tussen personen. Deze netwerken kunnen inzicht geven in de neurale processen die ten grondslag liggen aan inspiratie, zowel distaal als proximaal. Inspiratie kan bijvoorbeeld optreden wanneer een persoon niet aan een probleem werkt. In dergelijke gevallen vindt inspiratie plaats wanneer het individu niet bezig is met een afzonderlijk proces van inzicht. Voor een dergelijke analyse zijn proximale antecedenten van inspiratie belangrijk.

You might also enjoy: